Ogrodzenie przemysłowe | VALLA SYSTEM

Szczegóły realizacji

Rodzaj ogrodzenia: panelowe
Zastosowane systemy:
Vega B 2430 mm
Vega B Light 2030 mm
Kolorystyka:
Ocynk ogniowy
Całkowita długość: 30 mb

Do przedzielenia hali stanowiącej magazyn wyrobów stalowych należało zastosować ogrodzeniecałkowitej wysokości aż 6,20 m. Wysokość wynikała z tego, aby suwnice na hali mogły poruszać się niezależnie nad dwoma częściami hali, ale aby nie mogły przenosić ładunków z jednej części na drugą. Specjalnie zaprojektowane słupy były kotwione do posadzki lub wykonywanych nowych fundamentów w hali w taki sposób, aby zamocowanie było maksymalne bezpieczne.

Powiązane artykuły