VALLA SYSTEM Marcin Ćwirko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie systemu klasy DMS, CRM i ERP”.

Cele:

– strategiczny: zwiększenie konkurencyjności oraz przyczynienie się do tworzenia przez przedsiębiorstwa miejsc pracy.

– główny: wdrożenie rozwiązań informatycznych klasy DMS, CRM i ERP umożliwiających optymalizację procesów zarządczych w sprzedaży, budżetowaniu, serwisowaniu a także wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów.

– pośrednie: zwiększenie zastosowania technologii cyfrowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami mikro i małymi oraz wzrost kompetencji cyfrowych sektora mikro i małych firm

Krótki opis:  W ramach projektu wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania informatyczne znacząco poprawiające jakość i efektywność realizowanych w firmie procesów biznesowych. Wdrożony zostanie system klasy DMS, CRM i ERP, który zoptymalizuje procesy związane z obsługą klienta, zarządzania procesem związanym z pozyskiwaniem zapytań ofertowych, ofertowaniem, tworzeniem umów, zarządzanie serwisem i usługami gwarancyjnymi, jak również szereg procesów administracyjnych. System znacząco usprawni również obieg dokumentów i ich archiwizację.

Planowane efekty: Nowo wprowadzone rozwiązania informatyczne będą miały wpływ na utrzymania konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku. Rozwiązania umożliwią prowadzanie jednoczesnej obsługi klienta biznesowego jak i indywidualnego. Nastąpi wprowadzenie nowych na poziomie przedsiębiorstwa rozwiązań organizacyjnych stanowiących innowację nietechnologiczną. Dzięki funkcjonalnościom zastosowanym w systemie możliwe będzie wprowadzenie nowej metodologii zarządzania procesami zachodzącymi w firmie i przyjęcie nowych metod organizacji w biznesowych praktykach firmy. Istotnym z punktu widzenia doświadczeń z COVID- 19 będzie możliwość realizowania pracy zdalnej a także mobilnej.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2 Innowacje w MŚP.

Wartość projektu: 502 883,04  PLN

Wydatki kwalifikowalne: 408 848,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 347 520,80 PLN

Czas realizacji projektu: 01.08.2020-28.02.2021